O informatyce

41

Aby zostać zatrudnionym na stanowisku informatyka należy postarać się o opanowanie wiedzy dotyczącej komputera i sieci, jaka jest niezbędna do wykonywania tego typu pracy, informatyk Ostrołęka. Wiedzę tą najpełniej zdobyć można podczas studiów na kierunku informatycznym na uczelni technicznej bądź na uniwersytecie. Wybór szkoły zależy głównie od tego w jakim informatycznym kierunku pragniemy podążać w naszym życiu zawodowym.

 

Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem informacji, w tym technologiami przetwarzania informacji i wytwarzania systemów te informacje przetwarzających. Pierwotnie informatyka była częścią matematyki, rozwiniętą z czasem do osobnej dyscypliny nauki. Nie da się jednak ukryć, że informatyka nadal pozostaje w bardzo silnym związku z matematyką, dostarczającą jej podstaw teoretycznych przetwarzania informacji. Termin informatyka po raz pierwszy został zaproponowany w 1968 r. przez Romualda Marczyńskiego na ogólnopolskiej konferencji poświęconej „maszynom matematycznym”.

Informatyka dzieli się na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich, analiza, obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym, druga zaś zajmuje się tworzeniem i używaniem systemów służących do przetwarzania informacji. Obecnie systemy informatyczne bazują głównie na tej drugiej dziedzinie i tworzone są z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

  Playbook Engineering

  zachodniopomorskie /

  25-10-2021

  DevOps Engineer [online recruitment]

  Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working with developers to improve it...

  Playbook Engineering

  opolskie /

  25-10-2021

  DevOps Engineer [online recruitment]

  Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working with developers to improve it...

  Playbook Engineering

  wielkopolskie /

  25-10-2021

  DevOps Engineer [online recruitment]

  Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working with developers to improve it...

Więcej ofert pracy