Ekspert – Architekt Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Strategii IT

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

 

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Ekspert – Architekt Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Strategii IT
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mysia 2

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:
 • Nadzór i koordynacja zagadnień z obszaru bezpieczeństwa ICT i OT w Grupie Kapitałowej PGE a w szczególności:
  • Budowanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa ICT/OT
  • Opiniowanie inicjatyw zgodnie ze standardami bezpieczeństwa ICT oraz OT
  • Konsultacje projektów Procedur ICT a także ich wdrażanie i aktualizacja
 • Koordynacja działań w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych dla GK PGE w tym: opracowywanie, optymalizowanie, opiniowanie a także aktualizacja procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa dla GK PGE
 • Współpraca przy zarządzaniu ryzykiem systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczństwa, a także nadzór nad spełnieniem wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w GK PGE
 • Definiowanie i zarządzanie standardami/rekomendacjami w zakresie bezpieczeństwa ICT/OT w GK PGE oraz nadzór i udział w projektach bezpieczeństwa ICT/OT
 • Monitorowanie i weryfikacja w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego zmian mających w swoim zakresie kwestie technologii IT w systemach bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzających dane osobowe
 • Udział w opracowaniu i wdrażaniu planów ciągłości działania
 • Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
Od kandydatów do zatrudnienia wymagane są następujące umiejętności i kompetencje:
 • Wykształcenie – wyższe, techniczne, preferowane informatyczne lub pokrewne
 • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • Posiadanie dopuszczenia do informacji niejawnych na poziomie co najmniej poufnym lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej.
 • Wiedza z zakresu:
  • architektury i strategii cyberbezpieczeństwa;
  • wykorzystania ram cyberbezpieczeństwa (np. NIST CSF, CIS Top 20 Controls, MITRE ATT&CK) oraz standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji (np. System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001);
  • uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów i aplikacji;
  • separacji zasobów i segmentacji sieci;
  • rejestrowania, monitorowania i audytu zdarzeń bezpieczeństwa;
  • ochrony przed oprogramowaniem złośliwym;
  • bezpiecznego zdalnego dostępu do systemów i aplikacji;
  • środków i mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo styku systemów z innymi systemami, aplikacjami i sieciami, a w szczególności publicznie dostępnymi.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
 • Umiejętności organizacyjne.
Ze swojej strony oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń ZFŚS oraz dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
W przypadku wysłania aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy, Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Dane przetwarzane będą do celów niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej i odrębnej zgody - do celów przyszłych rekrutacji. Z informacją o tym, jak przetwarzamy dane osobowe w procesach rekrutacyjnych zapoznać można się pod linkiem oraz w formularzu aplikacyjnym przed przekazaniem danych.

  PKO Bank Polski

  wielkopolskie / Poznań

  25-03-2023

  Specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej

  na czas określony Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Application Support Expert

  Your role As an Application Support Expert, you will be a part of Global IT team responsible for providing application support and management services for selected business applications supporting Polpharma Biologics development and manufacturing...

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Support Team Leader

  Twoja rola Zarządzanie zespołem, przepływem pracy i zasobów. Dbanie o rozwój oraz motywację członków zespołu. Wraz z zespołem rozwiązywanie bieżących problemów ze sprzętem IT, oprogramowaniem i infrastrukturą w celu zapewnienia...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Bank Spółdzielczy w Raszyniet

  mazowieckie / Raszyn

  23-03-2023

  Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Administracji

  Opracowywanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa i administracji, Realizacja polityki bezpieczeństwa Banku, Organizacja i monitorowanie ochrony mienia bankowego, Koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w...

 • PKO Bank Polskit

  mazowieckie / Warszawa

  22-03-2023

  Cybersecurity analyst

  na czas określony Departament Cyberbezpieczeństwa

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawiet

  mazowieckie / Warszawa

  16-03-2023

  Główny specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania...