Główny Administrator Systemu

IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Główny Administrator Systemu

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1392]


Zadania:
 • Aktualizacja dokumentacji Systemu
 • Optymalizacja i konserwacja Systemu
 • Zapewnienie wydajności /dostępności Systemu na poziomie uzgodnionym z Właścicielem Biznesowym Systemu,
 • Utrzymanie narzędzi administracyjnych (skryptów, programów itd.) potrzebnych do administracji i utrzymania Systemu Teleinformatycznego,
 • Walidacja zakresu wymagań funkcjonalnych kierowanych do realizacji w systemie oraz zapewnienie ciągłości procesów biznesowych wspieranych przez SI.
Odpowiedzialność za:

Nadzór nad bieżącą eksploatacją Systemu Teleinformatycznego w tym ścisła współpraca z WBS.

Zarządzanie dostępem Użytkowników do Systemu, zarządzania dostępami administracyjnymi i Kontami Technicznymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami.

Monitorowanie bezpieczeństwa w Systemie:

 • opracowanie, wdrożenie i aktualizacja procedur administracyjnych określających zasady monitorowania oraz stosowany na poziomie administrowanego Systemu obieg informacji o wykrytych zdarzeniach,
 •  wdrażanie Środków Ochrony zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce
 • usuwanie zidentyfikowanych Podatności, w przypadku wykrycia zdarzeń będących Incydentem podjęcie stosownych działań.

Nadzór nad wprowadzanymi zmianami/aktualizacjami wynikających z utrzymania i Rozwoju systemu,

Opiniowanie projektów dokumentów dotyczących Systemu,. Utrzymanie bazy wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań operacyjnych specyficznych dla danego Systemu.

Weryfikacja zgodności wykonania zadań dokumentowanych przez Administratorów

W zakresie obsługi zgłoszeń:
 • uczestnictwo w procesie obsługi  Incydentów/problemów w zakresie i na zasadach obowiązujących w Spółce
 • koordynacja realizacji rekomendacji po incydentalnych w Systemie
Zadania dla środowisk produkcyjnych i testowych :
 • konfiguracja usług dostępu do SI poprzez tzw. system przesiadek (SSH Proxy Control Panel).
 • konfiguracja Zdalnego Dostępu do Systemu (dla użytkowników i administratorów).
 • koordynacja, wdrożenie zmian oraz testy na środowiskach Systemu
 • zarządzanie dostępem (ZTU, definicja profili, reguł i zasad dostępu do SI).
 • zarządzanie monitorowaniem działania SI.
 • nadzorowanie działania komponentów systemu
 • nadzór nad ewidencją/rejestracją awarii w SI, analiza i budowanie planów zapobiegania im w przyszłości oraz ich wdrażanie.
Wymagania:
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi systemów Linux/Unix
 • Doświadczenie w zakresie utrzymania i administracji SI
 • Znajomość technologii/serwerów aplikacyjnych
 • Doświadczenie w zakresie specyfikowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych adresowanych do SI
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia planów naprawczych
 • Znajomość rodzajów środowisk testowych, celu i zakresu ich zastosowania (UAT, PreProd, Efficency, Integration, ProdSupp)
 • Znajomość metodyk zwinnych (Agile)
 • Doświadczenie pracy z repozytoriami kodu (Git, GitLab, SVN itp.)
 • Doświadczenie pracy z narzędziami CI/CD (Jenkins, GoCD itp.)
 • Ogólna orientacja w dostępnych na rynku technologiach chmurowych
 • Doświadczenie pracy w modelu DevOps byłoby dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • Pracę w systemie: zdalna / hybrydowa z Łodzi lub Warszwy
 • Pracę w firmie telekomunikacyjnej
 • Możliwość korzystania z karty sportowej oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach

 

 Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."

  Playbook Engineering

  zachodniopomorskie /

  08-12-2021

  Senior QA Engineer [online recruitment]

  Job Description QA Team is largely, but not solely, responsible for ensuring our products are of highest quality. Starting from the beginning of a project the Senior QA Engineer will be working closely with Software Developers, Project Managers, User...

  Playbook Engineering

  opolskie /

  08-12-2021

  Senior QA Engineer [online recruitment]

  Job Description QA Team is largely, but not solely, responsible for ensuring our products are of highest quality. Starting from the beginning of a project the Senior QA Engineer will be working closely with Software Developers, Project Managers, User...

  Playbook Engineering

  wielkopolskie /

  08-12-2021

  Senior QA Engineer [online recruitment]

  Job Description QA Team is largely, but not solely, responsible for ensuring our products are of highest quality. Starting from the beginning of a project the Senior QA Engineer will be working closely with Software Developers, Project Managers, User...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiegot

  podlaskie / Białystok

  08-12-2021

  Administrator Systemu ERP

  Pomoc użytkownikom w obszarze IT, Bieżące rozwiązywanie problemów ze sprzętem komputerowym i systemami, Administracja sprzętem IT, Administracja systemem ERP, Dbanie o bezpieczeństwo sieci i systemów. Komunikatywność oraz nastawienie na...

 • Hemmersbacht

  dolnośląskie / Wrocław

  08-12-2021

  Back Office Administrator

  YOUR TASKS Monitoring and closing incidents in the ticketing system Contacting with customer via phone or e-mail Active contacting and troubleshooting with our engineers (technical support) Monitoring the correct timelines (SLA) and ticket flow...

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.t

  mazowieckie / Warszawa

  08-12-2021

  Administrator Systemów

  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za: zarządzanie serwerami i usługami działającymi pod kontrolą systemów Windows Server, rozwiązywanie problemów technicznych związanych z działaniem i wydajnością systemów...