Główny informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116388

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Projektuje systemy IT z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny (ZSiR), w tym: zbiera wymagania dla systemów IT; zatwierdza modele projektowe, w tym przypadki użycia; weryfikuje poprawność dokumentów dostarczanych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów.
 • ­Zapewnia utrzymanie i rozwój systemów IT z obszaru ZSiR, w tym: administruje i zapewnia rozwój systemów IT z obszaru ZSiR (m.in. zapewnia odpowiednią jakość danych, zarządza zmianą, zapewnia zgodności systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami etc.); koordynuje i monitoruje zewnętrzne usługi serwisowe systemów IT z obszaru ZSiR; weryfikuje poprawność dokumentów i usług świadczonych przez wykonawców umów dotyczących utrzymania i rozwoju systemów IT z obszaru ZSiR.
 • ­Wdraża systemy oraz zmiany w systemach IT z obszaru ZSiR, w tym: przygotowuje plan i harmonogram wdrożenia; prowadzi nadzór nad przygotowywaniem i udostępnianiem warstwy aplikacji oraz dokumentacji wdrożeniowej; zarządza zmianą (wprowadza modyfikacje w trakcie wdrożenia); wspiera użytkowników w czasie wdrażania systemów IT z obszaru ZSiR.
 • ­Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia procedur przetargowych w zakresie związanym z utrzymaniem i rozwojem systemów IT w obszarze ZSiR, w tym bierze udział w komisjach przetargowych i komisjach odbioru prac związanych z projektami realizowanymi w obszarze ZSiR.
 • ­Opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dot. obszaru ZSiR.
 • ­Gromadzi i archiwizuje dokumentację systemów IT z obszaru ZSiR (techniczną, powykonawczą, administracyjną i użytkową) umożliwiając dostęp do aktualnych informacji nt. systemów, w tym m.in. ich budowy, sposobu instalacji i konfiguracji oraz obsługi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania lub utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych
 • Znajomość metodyki prowadzenia projektów informatycznych
 • Wiedza z zakresu projektowania systemów IT
 • Umiejętność analizy i specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów i usług IT
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   PKO Bank Polski

   wielkopolskie / Poznań

   25-03-2023

   Specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej

   na czas określony Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego

   Polpharma Biologics

   pomorskie / Gdańsk

   25-03-2023

   IT Application Support Expert

   Your role As an Application Support Expert, you will be a part of Global IT team responsible for providing application support and management services for selected business applications supporting Polpharma Biologics development and manufacturing...

   Polpharma Biologics

   pomorskie / Gdańsk

   25-03-2023

   IT Support Team Leader

   Twoja rola Zarządzanie zespołem, przepływem pracy i zasobów. Dbanie o rozwój oraz motywację członków zespołu. Wraz z zespołem rozwiązywanie bieżących problemów ze sprzętem IT, oprogramowaniem i infrastrukturą w celu zapewnienia...

  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty pracy

  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztyniet

   warmińsko-mazurskie / Olsztyn

   25-03-2023

   Informatyk

   Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) ·...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Szczeciniet

   zachodniopomorskie / Szczecin

   24-03-2023

   Informatyk

   Staż z FP na 6 miesięcy dla osób bezrobotnychMIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: Pl. Żołnierza Polskiego 16GODZ.PR.: 07:30-16:30WYMAGANIA ORGANIZATORA: wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), biegła obsługa komputera,...

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiet

   mazowieckie / Płock

   24-03-2023

   Starszy informatyk

   Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz...