Główny specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116161

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Administrowanie jako Administrator wiodący systemami informatycznymi Urzędu
 • Udzielanie stałego wsparcia użytkownikom systemów informatycznych Urzędu w ramach II linii wsparcia, przy ścisłej współpracy z pracownikami Wydziału Wsparcia Technicznego
 • Koordynowanie wykorzystania zasobów informatycznych przypisanych do poszczególnych systemów informatycznych i udostępnianych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu
 • Koordynowanie i monitorowanie realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi wsparcia technicznego dla powierzonych opiece systemów informatycznych
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji, instrukcji i procedur obsługi powierzonych opiece systemów informatycznych, obejmujących również aspekty bezpieczeństwa, ciągłości działania i optymalizacji wykorzystania posiadanych systemów
 • Udział w pracach wdrożeniowych i integracyjnych związanych z powierzonymi opiece systemami, współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym udział w pracach zespołów roboczych powoływanych w Urzędzie
 • Udział w pracach komisji przetargowych, opracowywanie specyfikacji technicznych w ramach procedur w sprawie zamówień publicznych, sporządzanie opinii i analiz potrzeb zgłaszanych do wydziału, związanych z rozwojem podległych systemów
 • Realizacja zadań związanych z planowaniem oraz z zarządzaniem zasobami informatycznymi Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi
 • bardzo dobra znajomość systemu poczty MS Exchange 2016 i nowszych
 • dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny MS Windows, MS Windows Server (usługi m.in.: AD, DNS, DHCP: konfiguracja, administracja);
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z ochroną poczty elektronicznej;
 • bardzo dobra znajomość wdrażania i utrzymywania rozwiązań antywirusowych stacji klienckich i systemów serwerowych;
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z pracą w sieci opartej o protokoły TCP/IP, w tym protokoły: SMTP, POP3, IMAP, SSL/TSL, HTTP/S;
 • Dobra znajomość produktów pakietu Microsoft 365;
 • Podstawowa znajomość warunków pracy w środowisku wirtualizacji serwerów VMWare;
 • Podstawowa znajomość systemu Linux;
 • Dobra znajomość technologii i działania podpisu kwalifikowanego i niekwalifikowanego, PKI
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów, dokładność w realizacji zadań
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce;
 • Komunikatywność , umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność kreatywnego myślenia i podejmowania inicjatywy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL
 • Umiejętność tworzenia prostych kwerend SQL
 • Znajomość rozwiązań ochrony antywirusowej stacji klienckich i systemów serwerowych

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy