Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116178

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       permanentna obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych,


·       stres wynikający ze współpracy z wieloma podmiotami, wymagającej wypracowania stanowiska pod presją czasu i oczekiwań stron.


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • wykonuje analizy prawne w zakresie ochrony danych osobowych (opracowuje i opiniuje projekty wzorów umów, porozumień, dokumentów, klauzul informacyjnych oraz polityk; sporządza projekty opinii, wyjaśnień, interpretacji i ocen),
 • bierze udział w audytach w obszarze ochrony danych osobowych (przygotowuje założenia audytu – dokumentację, analizę materiałów, analizę ryzyka, program; sporządza projekty sprawozdań z audytu; monitoruje wdrożenia zaleceń z audytu),
 • organizuje i współprowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przygotowuje informacje na wnioski i zapytania z obszaru ochrony danych osobowych,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze ochrony danych osobowych (opiniuje projekty aktów prawnych, założenia do projektów aktów prawnych oraz inne dokumenty rządowe).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze: ochrony danych osobowych lub audytu wewnętrznego/kontroli lub opiniowania umów/aktów prawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • znajomość specyfiki prowadzenia audytów/kontroli,
 • znajomość metodyk związanych z analizą ryzyka,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.

  PKO Bank Polski

  wielkopolskie / Poznań

  25-03-2023

  Specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej

  na czas określony Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Application Support Expert

  Your role As an Application Support Expert, you will be a part of Global IT team responsible for providing application support and management services for selected business applications supporting Polpharma Biologics development and manufacturing...

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Support Team Leader

  Twoja rola Zarządzanie zespołem, przepływem pracy i zasobów. Dbanie o rozwój oraz motywację członków zespołu. Wraz z zespołem rozwiązywanie bieżących problemów ze sprzętem IT, oprogramowaniem i infrastrukturą w celu zapewnienia...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • CAPITAL SERVICEt

  mazowieckie / Ostrołęka

  14-03-2023

  Specjalista Ochrony Danych Osobowych

  Twój zakres obowiązków: prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych opiniowane regulacji wewnętrznych oraz umów zawieranych z kontrahentami oraz klientami monitorowanie procesów realizacji praw podmiotów danych wynikających z...

 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa IVt

  mazowieckie / Warszawa

  05-03-2023

  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na II piętrze oraz w pomieszczeniach na poziomie piwnic, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji,...