Główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117415

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Weryfikuje i prowadzi bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania niejawnych systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz procedurami bezpiecznej eksploatacji, a także prowadzi dokumentację systemu teleinformatycznego w tym zakresie.
 • Współuczestniczy w procesie zarządzania ryzykiem i szacowaniu ryzyka oraz w audytach i testach bezpieczeństwa.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie jednostki organizacyjnej.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu lub modyfikowaniu dokumentacji bezpieczeństwa dla stanowisk dostępowych systemów teleinformatycznych.
 • Aktualizuje systemy operacyjne oraz aplikacje zainstalowane na stanowiskach roboczych.
 • Współuczestniczy w realizacji zadań z obszaru planowania obronnego, zarządzania kryzysowego oraz ochrony osób i mienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi niejawnych systemów informatycznych


 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Wiedza z zakresu ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem, konfigurowaniem i utrzymaniem w sprawności systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

  Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

  pomorskie / Gdańsk

  24-03-2023

  Junior Supporter - IT Service Desk - Swedish Speaker

  About the job Arla’s inhouse Service Desk is growing and we are looking for talented people to join. As a Scandinavian company, we value mutual trust, collaboration and initiative. Thus, you will have every opportunity to share your ideas, learn and...

  Wayfair Poland sp. z. o. o.

  mazowieckie / Warszawa

  24-03-2023

  Digital Customer Service Agents (German & English Speaking)

  Digital: Chat/ SMS/ Email Full time work from home positions Boost your digital customer service career by joining one of the top online retailers worldwide! If you are ambitious, self-motivated and IT strong, we have the technology and drive to help...

  PLAY

  mazowieckie / Warszawa

  24-03-2023

  Specjalista / Młodszy Specjalista ds. Zarządzania Siecią Szkieletową

  Twoje zadania: Konfigurowanie oraz utrzymanie urządzeń i usług telekomunikacyjnych w sieci core Testowanie oprogramowania sieciowego i usług Rozwiązywanie problemów sieciowych, obsługa awarii Definiowanie i analizowanie KPI dla urządzeń i usług...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Bank Spółdzielczy w Raszyniet

  mazowieckie / Raszyn

  23-03-2023

  Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Administracji

  Opracowywanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa i administracji, Realizacja polityki bezpieczeństwa Banku, Organizacja i monitorowanie ochrony mienia bankowego, Koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w...

 • PKO Bank Polskit

  mazowieckie / Warszawa

  22-03-2023

  Cybersecurity analyst

  na czas określony Departament Cyberbezpieczeństwa

 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.t

  mazowieckie / Warszawa, ul. Mysia 2

  21-03-2023

  Ekspert – Architekt Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Strategii IT

  Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie: Nadzór i koordynacja zagadnień z obszaru bezpieczeństwa ICT i OT w Grupie Kapitałowej PGE a w szczególności: Budowanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa ICT/OT Opiniowanie inicjatyw...