Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117529

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Koordynuje projektowanie i modernizuje architekturę środowiska usług głosowych w sieci IP
 • Koordynuje działania z zakresu funkcjonowania usług głosowych w technologii IP i VoIP na terenie całego kraju oraz samodzielnie wykonuje czynności administracyjne i utrzymaniowe
 • Wykonuje analizy i implementuje w środowisku sieciowym rozwiązania optymalizujące funkcjonowanie usług głosowych IP i VoIP
 • Zarządza ryzykiem i zmianą w projekcie budowy lub modernizacji środowiska telefonii IP i VoIP w sieciach IP
 • Opracowuje i wdraża nowoczesne rozwiązania i koncepcje rozwoju eksploatowanej architektury środowiska telefonii IP i VoIP oraz aplikacji działających w czasie rzeczywistym zgodne z wytycznymi standardami w zakresie architektury i jakości usług głosowych w sieciach IP
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dotyczącymi zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów głosowych Policji
 • Przeprowadza analizy przestrzegania wytycznych i standardów w zakresie architektury sieciowej w zakresie zapewnienia odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa w aspekcie urządzeń sieciowych realizujących usługi głosowe jak i ruchu VoIP w sieci IP
 • Współpracuje ze specjalistami z dziedziny IT – inżynierami innych służb, pracownikami firm zewnętrznych w ramach zawartych umów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego ponad 5 lat samodzielnego administrowania produkcyjnymi sieciami i systemami TCP/IP
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej zaawansowanych rozwiązań sieciowych, środowiska IP i VoIP (Voice over IP) oraz telefonii, praktycznej umiejętności implementowania technologii głosowych w obszarze środowisk aplikacyjno-serwerowych, samodzielnego administrowania systemami TI
 • Kreatywność
 • Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
 • Samodzielność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność rzeczowego argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznej w zakresie sieciowym oraz implementacji usług głosowych w sieciach IP i technologii transmisji głosu i VoIP przez sieć IP
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

  PKO Bank Polski

  wielkopolskie / Poznań

  25-03-2023

  Specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej

  na czas określony Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Application Support Expert

  Your role As an Application Support Expert, you will be a part of Global IT team responsible for providing application support and management services for selected business applications supporting Polpharma Biologics development and manufacturing...

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Support Team Leader

  Twoja rola Zarządzanie zespołem, przepływem pracy i zasobów. Dbanie o rozwój oraz motywację członków zespołu. Wraz z zespołem rozwiązywanie bieżących problemów ze sprzętem IT, oprogramowaniem i infrastrukturą w celu zapewnienia...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy