Informatyk

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 116377

Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy, w tym również praca w weekendy i w godzinach nocnych (prace wdrożeniowe i rekonfiguracyjne, które nie mogą zakłócać normalnej pracy Urzędu lub JAZ).


 


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


 


Część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu i oprogramowania niezbędne do ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych Urzędu oraz sprawuje nadzór nad pracami serwisowymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów
 • Administruje stanowiskami roboczymi systemu teleinformatycznego MUW w zakresie instalacji, konfiguracji systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego, zasobów i usług sieciowych, zapewnienia bezpieczeństwa i administrowania kontami użytkowników. Odbiera, sprawdza i przygotowuje nowy sprzęt komputerowy
 • Świadczy asystę techniczną na stanowiskach pracy w zakresie obsługi systemów użytkowych
 • Współpracuje z Oddziałem Bieżącej Obsługi Urzędu w zakresie ewidencji sprzętu teleinformatycznego (przyjmowanie, przemieszczenia, przekazywanie, likwidacja)
 • Współdziała przy realizacji projektów teleinformatycznych poprzez współpracę z Wykonawcami, a także uczestniczy we wdrożeniach i konfiguracji systemów teleinformatycznych
 • Administruje systemem EZD w Urzędzie i jednostkach administracji zespolonej w województwie, z którymi zawarto stosowne porozumienia. Odpowiada za prawidłową instalację i konfigurację systemu, za uaktualnianie wersji oprogramowania oraz za bieżące zarządzanie systemem
 • Świadczy obsługę teleinformatyczną na rzecz części jednostek organizacyjnych rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie uregulowanym porozumieniami z kierownikami tych jednostek (zapewnienia sprawność i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu jednostek, a także utrzymuje płynność pracy użytkowników systemu informatycznego)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu serwisowania sieci LAN i WLAN oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo gotowość do poddania się postępowaniu sprawdzającemu, mającemu na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych w podmiotach publicznych oraz wykorzystania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • znajomość zagadnień związanych z usługami telekomunikacyjnymi
 • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych, znajomość budowy i konstrukcji sprzętu komputerowego
 • podstawowa znajomość struktur administracji publicznej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem, podstaw KPA i ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość zagadnień związanych z budową, zarządzaniem i administracją sieci korporacyjnej opartej na rozwiązaniach firmy Microsoft
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • samodzielność
 • kreatywność
 • zdolność organizacji czasu pracy

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczeciniet

  zachodniopomorskie / Szczecin

  26-03-2023

  Informatyk

  Staż z FP na 6 miesięcy dla osób bezrobotnych MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: Pl. Żołnierza Polskiego 16 GODZ.PR.: 07:30-16:30 WYMAGANIA ORGANIZATORA: wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), biegła obsługa...

 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztyniet

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  25-03-2023

  Informatyk

  Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) ·...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiet

  mazowieckie / Płock

  24-03-2023

  Starszy informatyk

  Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz...