Informatyk

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu powstała w lipcu 2005r. Jej utworzenie było wspólną inicjatywą władz samorządowych powiatu oświęcimskiego, województwa małopolskiego i miasta Oświęcim. Patronat nad oświęcimską Uczelnią Wyższą objął Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia kształci na studiach magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny.

 

Informatyk
Miejsce pracy: Oświęcim, ul. M. Kolbego 8
Zadania:
 1. Zarządzanie, konfiguracja, obsługa i utrzymanie m.in.:
  • Firewall klasy UTM oraz business
  • Switchy klasy business i pozostałymi zarządzalnymi, kontrolerami WiFi
  • systemów uczelnianych, serwerów, wirtualizacji i macierzy dyskowych
  • sieci i usług domenowych
  • certyfikatów różnych typów
  • środowiska backupu
  • systemów serwerowych, desktopowych i baz danych
  • lokalnych systemów bezpieczeństwa
  • infrastruktury komputerowej (administracja oraz dydaktyka)
  • infrastruktury audio-wideo
  • urządzeń peryferyjnych i wielofunkcyjnych 
  • infrastruktury zasilania awaryjnego UPS
 2. Wiedza i praktyczne doświadczenie z zakresu prac administracyjnych oraz monitoringu systemów IT (przeglądanie logów, nadzór, aktualizacja)
 3. Prowadzenie helpdesku, rejestrów, inwentaryzacji zasobów, prowadzenie wewnętrznej dokumentacji IT
 4. Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
 5. Znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami IT (programowe, fizyczne, diagnostyczne itp.)
Wymagania:

Wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub ukończone studia podyplomowe lub średnie/ techniczne o profilu informatycznym

 

Wymagania/ Umiejętności Fakultatywne

 1. Znajomość norm prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz KRI
 2. Znajomość norm ISO w zakresie IT
 3. Zarządzanie, konfiguracja, obsługa i utrzymanie centrali telefonicznej i rejestratorów DVR
 4. Znajomość serwisów i usług zewnętrznych oraz wewnętrznych obsługujących procesy dydaktyczne i administracyjne
 5. Znajomość podstaw przepisów Zamówień Publicznych
 6. Znajomość języka angielskiego – stopień B1

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy i inne umiejętności
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1.
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( fakultatywnie) – załącznik nr 2
 6. podpisana klauzula RODO – załącznik nr 3
 7. oświadczenie: Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Do pobrania:

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3


Komplet dokumentów należy złożyć w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, pok. 1.13 Kancelaria Ogólna Uczelni, budynek Collegium Primum, w terminie od 08 marca 2023r. do 20 marca 2023r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2023r.


Informacje uzupełniające:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do MUP Oświęcimiu po upływie terminu wskazanego powyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o terminie których zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MUP Oświęcimiu
 4. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.
 5. MUP Oświęcim, nie zwraca dokumentów aplikacyjnych złożonych w procesie niniejszej rekrutacji.
Oferujemy:
 1. Trzynasta pensja
 2. Dodatek stażowy
 3. Telefon służbowy
 4. Notebook służbowy
 5. Darmowy parking
 6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych m.in:
  •  dofinansowanie do wypoczynku
  •  dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i rekracyjno-sportowej
  •  dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników
  •  dofinansowanie wydatków świątecznych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczeciniet

  zachodniopomorskie / Szczecin

  26-03-2023

  Informatyk

  Staż z FP na 6 miesięcy dla osób bezrobotnych MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: Pl. Żołnierza Polskiego 16 GODZ.PR.: 07:30-16:30 WYMAGANIA ORGANIZATORA: wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), biegła obsługa...

 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztyniet

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  25-03-2023

  Informatyk

  Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) ·...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiet

  mazowieckie / Płock

  24-03-2023

  Starszy informatyk

  Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz...