Informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117412

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza procedury zgodności oraz testy akceptacyjne systemów IT na podstawie opisu warunków zgodności w celu wydania producentom tych systemów świadectwa zgodności.
 • Monitoruje wprowadzanie poprawek do systemów IT oraz zgłaszanie błędów i reklamacji przez użytkowników tych systemów w celu zapewnienia użytkownikom systemów właściwego ich funkcjonowania oraz prawidłowej obsługi sygnalizowanych przez nich zgłoszeń dotyczących błędów i usterek systemów.
 • Testuje systemy IT z wykorzystaniem scenariuszy testowych w celu weryfikacji zgodności tych systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, jak również pod kątem ich wydajności i ergonomiczności.
 • Udziela konsultacji, wyjaśnień i wskazówek użytkownikom systemów IT, jak również zbiera ich opinie nt. jakości świadczonych przez te systemy usług, w celu zapewnienia właściwej eksploatacji systemów w warunkach rzeczywistych oraz ich wysokiej jakości, zgodnej z potrzebami użytkowników, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Przedstawia wykonawcom systemów IT problemy testów, wykrytych błędów i usterek systemów oraz ustala sposoby i terminy ich rozwiązania w celu zapewnienia zgodności systemów ze zdefiniowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zarządza użytkownikami systemów IT poprzez nadawanie im dostępu do systemów w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym identyfikacji pracujących w nich użytkowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze IT lub utrzymaniu/testowaniu systemów teleinformatycznych
 • Znajomość metodyki testowania systemów IT
 • Umiejętność sporządzania raportów lub opracowań na podstawie wykonanych testów systemów IT
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   Nowy Styl

   podkarpackie / Jasło

   26-03-2023

   Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

   Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

   Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

   łódzkie / Łódź

   26-03-2023

   Service Desk Agent with English and Dutch

   Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

   Grupa ERBUD

   kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

   26-03-2023

   Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

   Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty pracy

  • Archiwum Państwowe w Malborkut

   pomorskie / Malbork

   24-03-2023

   Informatyk

   Warunki pracy Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w pomieszczeniach pozbawionych dostępu światła dziennego, brak wind i podjazdów. Zakres zadań administruje i zabezpiecza infrastrukturę...

  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawiet

   mazowieckie / Warszawa

   24-03-2023

   Główny specjalista

   Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się...

  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcacht

   świętokrzyskie / Kielce

   24-03-2023

   Informatyk

   Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, III piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na...