Informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 110698

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,

 • budynek nie jest wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • Administruje, monitoruje, kontroluje, usuwa awarie, zabezpiecza dane i konfiguruje w języku angielskim urządzenie sieciowe i serwery dostępowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz nadzoruje konfigurację urządzeń dokonywaną przez służby teleinformatyczne w jednostkach podległych KWP w Kielcach.
 • Administruje, nadzoruje, zarządza kontami i uprawnieniami użytkowników w sieci Internet oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad jej konfiguracją.
 • Realizuje zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa poprzez bieżące utrzymanie i rozwój własnych, istotnych systemów informatycznych, poszukiwanie znanych podatności sprzętu i oprogramowania w nadzorowanych systemach teleinformatycznych.
 • Sprawdza, kontroluje i konfiguruje sprzęt teleinformatyki będący na wyposażeniu komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostek podległych.
 • Usuwa awarie sprzętu informatycznego oraz zleca naprawy firmom zewnętrznym po zdiagnozowaniu awarii i zabezpieczeniu środków finasowych.
 • Sporządza specyfikacje istotnych warunków zamówienia dla sprzętu, materiałów i usług.
 • Sporządza i prowadzi plany oraz zapotrzebowanie jednostek policji woj. świętokrzyskiego na sprzęt i materiały informatyki.
 • Wykonuje prace związane z rozbudową i modernizacją sieci strukturalnych w budynkach policji woj. świętokrzyskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne/teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania obowiązków informatyka lub administratora sieci teleinformatycznych
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwerami i systemami operacyjnymi Windows, Windows Serwer 2008/2012, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Umiejętności analityczne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   PKO Bank Polski

   mazowieckie / Warszawa

   02-12-2022

   Staż w zespole procesów i modeli behawioralnych

   Departament Ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych

   SALTUS TUW

   pomorskie / Sopot, u. Władysława IV 22

   02-12-2022

   Specjalista ds. modelowania i analiz

   Zadania na stanowisku: współpraca przy budowaniu modelu przepływów finansowych wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, parametryzacja modelu, analiza adekwatności i wrażliwości modelu na przyjmowane założenia, naliczanie i walidacja...

   Smo Uct Sp. z o. o.

   małopolskie / Kraków

   02-12-2022

   Serwisant sprzętu komputerowego

   naprawa sprzętu komputerowego (laptopy, komputery, płyty główne, dyski twarde itp.) doświadczenie w branży co najmniej 5 lat

  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty pracy

  • Emtor Spółka z o.o.t

   kujawsko-pomorskie / Toruń

   29-11-2022

   Informatyk - Specjalista ds. sprzętu komputerowego

   Twój zakres obowiązków wsparcie informatyczne dla użytkowników końcowych w celu rozwiązywania problemów rozwiązywanie i koordynacja zgłoszonych incydentów w celu zapewnienia ciągłości pracy konserwacja komputerów, drukarek i urządzeń...

  • Nowy Stylt

   podkarpackie / Krosno

   26-11-2022

   Starszy Specjalista IT

   Twój zakres obowiązków: monitoring zgłoszeń i obsługa incydentów IT udział w projektach prowadzonych przez Departament Informatyki praca w systemie ticketowym współpraca z pozostałymi zespołami działającymi w strukturze departamentu IT...

  • Mosty Łódź S.A.t

   łódzkie / Łódź

   25-11-2022

   Informatyk

   Opis stanowiska: utrzymanie ciągłości pracy sieci komputerowej firmy, usuwanie problemów programowych i sprzętowych związanych z pracą na stanowiskach komputerowych, konfiguracja, konserwacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego, wykonywanie i...