Informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 115690

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i fax. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, a także przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy pokojami i piętrami) i poza nim. Sporadycznie wyjazdy służbowe – delegacje. Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi (przeważnie telefonicznego) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47, stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku, w pokoju biurowym czteroosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4305,72 zł brutto + dodatek za wysługę lat


Istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dodatkowego świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wysokość świadczenia uzależniona jest od posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego oraz wykonywania szczegółowych zadań. Przedziały kwotowe wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2022 r. w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 20.01.2022 r., poz. 131) mieszczą się w zakresie 2000 zł – 30 000 zł

Zakres zadań

 • Konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
 • Reagowanie na zgłoszenia użytkowników związane z eksploatacją sprzętu i oprogramowania oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości w ich działaniu
 • Dokonywanie konserwacji, modyfikacji i rozbudowy sprzętu teleinformatycznego
 • Administrowanie (instalacja, konfiguracja, aktualizacja) systemami operacyjnymi, zarządzanie kontami użytkowników na stacjach roboczych i w domenie Active Directory
 • Instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania na stacjach roboczych, niezbędnego użytkownikom do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych (oprogramowanie biurowe, archiwizujące, pocztowe, szyfrujące itp.)
 • Przeprowadzanie procedur i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji technicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń podłączonych do wydzielonej sieci policyjnej oraz sieci internetowej
 • Udział w procedurach przetargowych – dokonywanie rozpoznań rynku, wykonywanie opisów zamówień, ustalanie kryteriów ocen, przygotowywanie umów
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w komórkach organizacyjnych KWP w Szczecinie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne (elektryczne, telekomunikacyjne lub teleinformatyczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w obszarze diagnostyki i rozwiązywania problemów ze
sprzętem teleinformatycznym oraz oprogramowaniem systemowym i biurowym
 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputerów i oprogramowania biurowego
 • Techniczne umiejętności do wykonywania napraw i instalacji sprzętu oraz konfiguracji oprogramowania
 • Znajomość urządzeń peryferyjnych w szczególności drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 • Podstawowa wiedza związana z zagadnieniami sieciowymi
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” •Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Sprawna organizacja czasu pracy i samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Znajomość IBM/HCL Notes
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV

  PKO Bank Polski

  wielkopolskie / Poznań

  25-03-2023

  Specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej

  na czas określony Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Application Support Expert

  Your role As an Application Support Expert, you will be a part of Global IT team responsible for providing application support and management services for selected business applications supporting Polpharma Biologics development and manufacturing...

  Polpharma Biologics

  pomorskie / Gdańsk

  25-03-2023

  IT Support Team Leader

  Twoja rola Zarządzanie zespołem, przepływem pracy i zasobów. Dbanie o rozwój oraz motywację członków zespołu. Wraz z zespołem rozwiązywanie bieżących problemów ze sprzętem IT, oprogramowaniem i infrastrukturą w celu zapewnienia...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy