Młodszy informatyk

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 91627

Warunki pracy


 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w urzędzie

 • dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego

 • niewykluczona praca na wysokości oraz prace związane z przemieszczaniem ładunków

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych.

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu w różnych lokalizacjach

 • zagrożenia biologiczne typowe podczas kontaktu z ludźmi oraz dla pracy z dokumentacją archiwalną

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz przemieszczania się do pomieszczeń innych w celu wykonania czynności serwisowych

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się w budynku biurowym

 • dojazd do budynku możliwy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm 

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się w sąsiednim budynku połączonym łącznikiem

Zakres zadań

 • utrzymuje sprawność techniczno-eksploatacyjną infrastruktury teleinformatycznej urzędu
 • udziela pracownikom Urzędu pomocy z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów informatycznych oraz usuwa usterki
 • uczestniczy w pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych wynikających z rozwoju technologii informatycznych związanych z zastosowaniem systemów informatycznych, oprogramowania narzędziowego i urządzeń technicznych
 • zapewnia współdziałanie różnych platform sprzętowych i systemowych w celu integrowania sieci komputerowych Urzędu
 • zapewnia obsługę Urzędu w zakresie komunikacji telefonicznej i mobilnej
 • obsługuje urządzenia audio-video na potrzeby konferencji, szkoleń i imprez organizowanych na terenie urzędu
 • uczestniczy w opracowywaniu struktury technicznej systemów projektowanych i modyfikowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość budowy sprzętu komputerowego oraz systemów operacyjnych i umiejętność zarządzania nimi
 • zdolność analitycznego myślenia oraz oceny zjawisk w ujęciu przyczynowo skutkowym; umiejętność współdziałania z użytkownikami
 • umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i szybkiego dostosowania się do zmian
 • umiejętność sprawnego podejmowania decyzji i wyznaczania priorytetów
 • znajomość zasad dotyczących ochrony przetwarzanych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych, zachowania tajemnicy o zabezpieczeniach danych
 • sumienność, rzetelność, obowiązkowość
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   Playbook Engineering

   małopolskie / Kraków, Rynek Główny 6

   19-05-2022

   IT Administrator

   Job Description As an IT Administrator within our IT Administration team, you will be responsible for day-to-day IT administration operations. Using a wide array of enterprise tools, you will be supporting all users on their desktops, laptops, and...

   Playbook Engineering

   małopolskie / Kraków, Rynek Główny 6

   19-05-2022

   DevOps Engineer

   Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working with developers to improve it...

   Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

   opolskie /

   19-05-2022

   Service Process Leader for Service Request & Catalogue Mgt with German

   Process Management Ensuring the process is executed appropriately at each described step Ensuring the appropriate inputs/outputs are being produced Delivery of the process related trainings Ensuring process awareness in the Team, Business Units and other...

  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty pracy