Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116823

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na II piętrze oraz w pomieszczeniach na poziomie piwnic, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje czynności z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu i faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie . Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  Budynek przy wejściu wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind.

Zakres zadań

 • zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami postępuje z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną,
 • kontroluje obieg i przechowywanie dokumentów niejawnych oraz przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • przygotowuje projekty aktów prawnych Komendanta Rejonowego Policji z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację,
 • prowadzi poszerzone i zwykłe postępowania sprawdzające,
 • prowadzi szkolenia wstępne i okresowe z tematyki ochrony informacji niejawnych,
 • nadzoruje procesem udostępniania informacji niejawnych podmiotom pozapolicyjnym,
 • kieruje Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz nadzoruje działalność składnicy akt KRP W-wa IV.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych, Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji, ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • CAPITAL SERVICEt

  mazowieckie / Ostrołęka

  14-03-2023

  Specjalista Ochrony Danych Osobowych

  Twój zakres obowiązków: prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych opiniowane regulacji wewnętrznych oraz umów zawieranych z kontrahentami oraz klientami monitorowanie procesów realizacji praw podmiotów danych wynikających z...