Pracownik ds. zapewnienia zgodności bezpieczeństwa informacji

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. zapewnienia zgodności bezpieczeństwa informacji

Lublin
Numer referencyjny:
WZ/IOI/84/03/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w realizacji zadań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) na zgodność z normą ISO/IEC 27001,          
 • realizacja zadań związanych z administracją systemu BPM,
 • udział w procesie zarządzania ciągłością działania w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych SZBI,
 • udział w procesie zarządzania ryzykiem oraz incydentami w obszarze SZBI,
 • udział w ocenie skutków przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie treści i sposobu udzielania przez Spółkę odpowiedzi wnioskodawcom w trybie udostępniania informacji publicznej, w tym ich obsługa w systemie "Wnioski",
 • weryfikacja stosowania wymagań SZBI w postępowaniach przetargowych oraz w umowach zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, w tym udział w uzgadnianiu projektów umów inwestycyjnych, powierzenia przetwarzania danych osobowych, umów o współadministrowanie oraz umów o zachowaniu poufności,
 • udział w projektach informatycznych w zakresie wdrażania zabezpieczeń i procedur związanych z bezpieczeństwem informacyjnym,
 • udział w pracach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) oraz wsparcie biegłego po stronie Zamawiającego w postępowaniach przetargowych celem oceny dokumentów Wykonawców zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w specjalnościach: bezpieczeństwo, IT,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych na poziomie „Poufne”,
 • posiadanie certyfikatu audytora SZBI (zgodnie z normą ISO/IEC 27001),
 • wiedza zawodowa w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

  COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

  pomorskie / Gdańsk

  18-05-2022

  Global Workday Talent Performance Testing Analyst

  Accountability: Define and implement a long-term strategy and approach to ensure the quality of Global Workday Testing in Talent & Performance functional area during implementation and perform post go live Workday change request /enhancement testing....

  COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

  pomorskie / Gdańsk

  18-05-2022

  Global Workday Absence Testing Analyst

  Accountability: Define and implement a long-term strategy and approach to ensure the quality of Global Workday Testing in Absence functional area during End to End, Regression, Workday Performance and User Acceptance testing. Perform post go live Workday...

  COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

  pomorskie / Gdańsk

  18-05-2022

  Global Workday Compensation Testing Manager

  Accountability: Define and implement a long-term strategy and approach to ensure the quality of Global Workday Testing in Compensation functional area during End to End, Regression, Workday Performance and User Acceptance testing. Perform post go live...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • NOMINO Sp. z o.o.t

  podkarpackie / Kolbuszowa

  13-05-2022

  Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

  Obowiązki: Nadzorowanie przestrzegania w firmie wymagań ustawy o ochronie danych osobowych; Rozwijanie świadomości bezpieczeństwa informacji w organizacji; Współpraca i wsparcie dla wszystkich działów przy tworzeniu, uaktualnianiu i wdrażaniu...

 • SALTUS TUWt

  pomorskie / Sopot

  13-05-2022

  Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

  Zadania na stanowisku: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w kształtowanie oraz obsługę procesów funkcjonujących w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym: podejmowanie działań monitorujących poziom...

 • Synevo Sp. z o.o.t

  mazowieckie / Warszawa

  11-05-2022

  Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

  Opis stanowiska: Wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w wykonywaniu obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji; Ścisła współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Działem IT; Nadzór nad...