Praktykant Wsparcia Technicznego / Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń i Systemów COM/MET

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Praktykant Wsparcia Technicznego / Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń i Systemów COM/MET
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 58/2022

Kluczowe zadania na stanowisku: 

 • Nadzorowanie działania powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego. 
 • Przygotowanie powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego do pracy. 
 • Dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego. 
 • Usuwanie awarii powierzonych urządzeń technicznego zabezpieczenia ruchu lotniczego.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej pracy nadzorowanych urządzeń. 
 • Składanie meldunków do Dyżurnego Technika w CZRL Warszawa o usterkach i nieprawidłowościach w pracy systemów i urządzeń oraz o zaobserwowanych incydentach, wypadkach i zdarzeniach specyficznych dla ATM. 
 • Powiadomienie przełożonego o awarii i/lub naprawa urządzenia lub wezwanie serwisu albo wykonawcy urządzenia.
 • Powiadamiania właściwej służby operacyjnej o wycofaniu z użytkowania oraz przywróceniu do użytkowania obsługiwanego systemu, zarówno w przypadku wyłączeń planowanych, jak i usterek. 
 • Współpracy przy wyjaśnianiu incydentów, wypadków i zdarzeń specyficznych dla ATM, nieprawidłowości w działaniu systemów i urządzeń, funkcjonowaniu procedur oraz przy przeglądach ośrodków i systemów pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie średnie specjalistyczne lub wyższe o kierunkach Elektronika, Radiokomunikacja, Teleinformatyka, Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz pokrewne z dziedziny techniki.   
 • Doświadczenie zawodowe dla Praktykanta Wsparcia Technicznego - absolwent szkoły średniej (matura) lub wyższej.
 • Doświadczenie zawodowe dla Młodszego Specjalisty z wykształceniem wyższym – min. 1 rok; z wykształceniem średnim - min. 2 lata.
 • Doświadczenie zawodowe dla Specjalisty z wykształceniem wyższym - 2 lata; z wykształceniem średnim - min. 4 lata.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznej.
 • Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office. 
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Opiekę medyczną (w tym stomatologia).
 • Dodatkowe ubezpieczenie.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Bezpłatny parking dla pracowników.
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Dofinansowanie kursów/szkoleń.
 • Pracę w jedynej tego typu organizacji lotniczej w Polsce.
 • Forma współpracy – umowa o pracę.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}

  ISS Facility Services Sp. z o.o.

  mazowieckie / Warszawa

  16-05-2022

  Specjalista ds. IT

  Twój zakres obowiązków Przyjmowanie i klasyfikacja zgłoszeń w systemie serwisowym Wsparcie użytkowników systemów informatycznych, rozwiązywanie incydentów i problemów Diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z awariami...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  opolskie /

  16-05-2022

  Service Process Controller - Release Management

  Coordination and management of the process related activities Process execution Development and understanding of the customers’ environment and service delivery requirements to enable the delivery of the service Following established processes/systems...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  mazowieckie /

  16-05-2022

  Service Process Controller - Release Management

  Coordination and management of the process related activities Process execution Development and understanding of the customers’ environment and service delivery requirements to enable the delivery of the service Following established processes/systems...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.t

  dolnośląskie / Wrocław

  16-05-2022

  IT Support Engineer

  At Amazon, we strive to be earth’s most customer-centric company where people can find and discover anything they want to buy online. We hire the world’s brightest minds, offering them an environment in which they can relentlessly improve the...

 • Concentrixt

  zachodniopomorskie / Szczecin

  15-05-2022

  Technical Support - Tier 1 Support Engineer (Azure Core - ASMS JD)

  A commerce Support Engineer is knowledgeable in Microsoft Azure services, technologies, offerings, and the Azure billing platform. A successful Support Engineer has the drive and intellectual horsepower to resolve difficult customer issues; directly...

 • Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.t

  śląskie / Sosnowiec

  15-05-2022

  Senior IT Support Engineer

  At Amazon, we strive to be earth’s most customer-centric company where people can find and discover anything they want to buy online. We hire the world’s brightest minds, offering them an environment in which they can relentlessly improve the...