Specjalista

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116605

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące wspomagania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w kształtowaniu procesów zarządczych w Izbie i podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami i zarządzania zmianą, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy dotyczące planowania, monitorowania, analizowania i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania przez cele na poziomie regionalnym i lokalnym oraz w krótko i średniookresowym horyzoncie czasowym w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Izby i podległych urzędów oraz sprawy dotyczące tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Koordynuje działania dotyczące zarządzania upoważnieniami, w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy
 • Prowadzi sprawy z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz organizacjami w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na Izbę i podległe urzędy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat w obszarze kształtowania i realizowania procesów zarządczych oraz obsługi relacyjnych baz danych)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi relacyjnych baz danych
 • Dobra znajomość procesów zarządczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o finansach publicznych
 • Podstawowa znajomość prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy