Specjalista

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116826

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Utrzymuje w sprawności operacyjnej system ZSRN.
 • Koordynuje działania związane w zakresie utrzymania ciągłej sprawności technicznej.
 • Koordynuje przedsięwzięcia związane z budową ZSRN 2.0.
 • Bierze udział w pracach związanych z realizacją przedsięwzięć w zespole ds. przedmiotowej budowy.
 • Opiniuje dokumentację projektową i inne związane z przedmiotowym projektem.
 • Wdraża system ZSRN 2.0 do eksploatacji.
 • Utrzymuje w sprawności operacyjnej systemu ZSRN 2.0.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w znajomości zagadnień związanych z technicznymi systemami ochrony granicy państwowej
 • Wiedza na temat systemów teleinformatycznych związanych z ochroną morskiej granicy państwowej
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi zespołami, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wnikliwość, cierpliwość, odporność na stres
 • Posiadanie bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Izba Administracji Skarbowej w Poznaniut

  wielkopolskie / Poznań

  10-03-2023

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca w terenie oraz nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4...

 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstokut

  podlaskie / Białystok

  06-03-2023

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa; Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu; Eksploatacja systemów informatycznych Policji. Stanowisko pracy usytuowane III piętrze...

 • Contract Administration Sp. z o.o.t

  mazowieckie / Warszawa

  02-03-2023

  Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji

  Opis stanowiska: Doradztwo i audyty w zakresie wdrażania normy ISO 27001:2013, Nadzór nad zapewnieniem zgodności systemu bezpieczeństwa informacji z normą ISO/IEC 27001 oraz pełnienie roli Pełnomocnika normy ISO27001, Identyfikowanie ryzyk w...