Starszy informatyk

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 91603

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - budynek posiada dwie windy, - drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - wejście do budynku bez barier architektonicznych, - odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzi wszelkie prace związane z zapewnieniem poprawnej pracy sprzętu ankieterskiego, prowadzi pełną dokumentację sprzętu ankieterskiego, współpracuje z koordynatorami badań ankietowych.
 • Terminowo wykonuje konserwację i sprawnie usuwa awarie urządzeń zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, harmonogramami i instrukcjami, współpracuje przy sporządzaniu protokołów awarii, analizuje przyczyny awarii i nieprawidłowości w pracy urządzeń komputerowych.
 • Prowadzi ewidencję dotyczącą sprzętu komputerowego i jego funkcjonowania - zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Wydziału.
 • Utrzymuje w pełnej sprawności technicznej wszystkie urządzenia znajdujące się pod opieką Wydziału, w szczególności urządzenia przydzielone pod bezpośredni nadzór - według wewnętrznych ustaleń organizacyjnych.
 • Bierze udział w konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz współpracuje przy przygotowaniu zakupów sprzętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania.
 • Udziela wsparcia użytkownikom komputerów przy rozwiązywaniu problemów wynikających w trakcie pracy sprzętu i oprogramowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : Brak doświadczenia zawodowego; do prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy przeprowadzenie krótkiego (do 0,5 roku) przeszkolenia stanowiskowego.
 • Łatwość komunikacji
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Kreatywność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   Playbook Engineering

   małopolskie / Kraków, Rynek Główny 6

   19-05-2022

   IT Administrator

   Job Description As an IT Administrator within our IT Administration team, you will be responsible for day-to-day IT administration operations. Using a wide array of enterprise tools, you will be supporting all users on their desktops, laptops, and...

   Playbook Engineering

   małopolskie / Kraków, Rynek Główny 6

   19-05-2022

   DevOps Engineer

   Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working with developers to improve it...

   Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

   opolskie /

   19-05-2022

   Service Process Leader for Service Request & Catalogue Mgt with German

   Process Management Ensuring the process is executed appropriately at each described step Ensuring the appropriate inputs/outputs are being produced Delivery of the process related trainings Ensuring process awareness in the Team, Business Units and other...

  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty pracy