Starszy informatyk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116765

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy.

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Opracowuje propozycje aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa oraz nowych i zmienianych procedur bezpieczeństwa w zakresie IT, w tym powadzi uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, użytkownikami końcowymi, z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi, dostawcami: oprogramowania, systemów teleinformatycznych i rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 • Monitoruje stosowanie wdrożonych procedur w zakresie bezpieczeństwa informatycznego zasobów informacyjnych.
 • ­Nadzoruje i koordynuje procesy analizy ryzyka bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie.
 • ­Realizuje określone w Polityce Bezpieczeństwa Informacji (IT) procedury przypisane do administratora bezpieczeństwa informacji (abi).
 • ­Przygotowuje założenia w zakresie zagadnień szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz obowiązującej w MRiPS Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 • ­Przygotowuje dokumentację przetargową oraz uczestniczy w postępowaniach przetargowych, komisjach przetargowych i odbiorach technicznych w obszarze systemów i narzędzi IT eksploatowanych w centralnym środowisku przetwarzania danych MRiPS, realizowanych w ramach przyznanych środków budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ICT, w tym co najmniej 1 rok przy realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • znajomość zagadnień, narzędzi i procedur z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów IT
 • znajomość normy PN-ISO 27001
 • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • komunikatywność
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

   pomorskie / Gdańsk

   24-03-2023

   Junior Supporter - IT Service Desk - Swedish Speaker

   About the job Arla’s inhouse Service Desk is growing and we are looking for talented people to join. As a Scandinavian company, we value mutual trust, collaboration and initiative. Thus, you will have every opportunity to share your ideas, learn and...

   Wayfair Poland sp. z. o. o.

   mazowieckie / Warszawa

   24-03-2023

   Digital Customer Service Agents (German & English Speaking)

   Digital: Chat/ SMS/ Email Full time work from home positions Boost your digital customer service career by joining one of the top online retailers worldwide! If you are ambitious, self-motivated and IT strong, we have the technology and drive to help...

   PLAY

   mazowieckie / Warszawa

   24-03-2023

   Specjalista / Młodszy Specjalista ds. Zarządzania Siecią Szkieletową

   Twoje zadania: Konfigurowanie oraz utrzymanie urządzeń i usług telekomunikacyjnych w sieci core Testowanie oprogramowania sieciowego i usług Rozwiązywanie problemów sieciowych, obsługa awarii Definiowanie i analizowanie KPI dla urządzeń i usług...

  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty pracy

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiet

   mazowieckie / Płock

   24-03-2023

   Starszy informatyk

   Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz...

  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicacht

   śląskie / Katowice

   23-03-2023

   Technik Informatyk do Działu Informatyki

   Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe (preferowane: informatyczne lub pokrewne), znajomość z zakresu administrowania systemem Windows Serwer, obsługa sprzętu komputerowego (diagnostyka usterek, instalacja oprogramowania, konfiguracja),...

  • Zachodniopomorski OW NFZt

   zachodniopomorskie / Szczecin

   23-03-2023

   Informatyk / Starszy informatyk w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

   Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych administrowanie systemem dziedzinowym ZOW NFZ tworzenie i utrzymywanie procedur ciągłości działania systemów IT i prowadzenie dziennika...