Starszy informatyk

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116880

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • wysiłkiem fizycznym

 • zagrożeniem korupcją

 • permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Bierze udział w określeniu kierunków rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, współpracuje, proponując zmiany i modyfikacje przy analizie obiegu dokumentów i przy tworzeniu projektów decyzji w tym zakresie, analizuje inne systemy klasy EZD oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników, na etapie implementacji;
 • Koordynuje działania związane z przyjmowaniem zgłoszeń od użytkowników systemu oraz współdziała z pracownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających wspólnej opinii lub stanowiska;
 • Koordynuje oraz kontroluje zadania wykonywane przez pracowników w zakresie systemu EZD, współpracuje z komórką odpowiadającą za administrowanie techniczne systemem klasy EZD oraz udziela wsparcia komórkom organizacyjnym w zakresie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Przygotowuje, współtworzy, opracowuje i opiniuje dokumenty oraz procedury z zakresu kompetencji stanowiska oraz bierze udział w pracach komisji przetargowych;
 • Koordynuje przygotowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych oraz programu szkoleń z systemu w zakresie kompetencji stanowiska;
 • Świadczy bieżącą pomoc techniczną dla użytkowników systemów, w tym aplikacji: EIK, ePUAP, podpis elektroniczny oraz systemów biurowych, w tym MS Office oraz bierze udział w obsłudze zgłoszeń od użytkowników, analizie, weryfikacji i rozwiązywaniu zgłoszeń oraz udziela konsultacji użytkownikom systemów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia użytkowników lub/i zarządzania systemem informatycznym
klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie systemów informatycznych klasy EZD
 • Znajomość rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania dokumentacją
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wystąpień publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat ITIL
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Archiwum Państwowe w Malborkut

  pomorskie / Malbork

  24-03-2023

  Informatyk

  Warunki pracy Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w pomieszczeniach pozbawionych dostępu światła dziennego, brak wind i podjazdów. Zakres zadań administruje i zabezpiecza infrastrukturę...

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawiet

  mazowieckie / Warszawa

  24-03-2023

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się...

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcacht

  świętokrzyskie / Kielce

  24-03-2023

  Informatyk

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, III piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na...