Starszy informatyk

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117129

Warunki pracy


 • Praca biurowa.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego.

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada przy wejściu windę z poziomu chodnika na poziom parteru, winda (towarowa) wewnątrz nie jest dostatecznie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników środowiska informatycznego na poziomie I linia wsparcia technicznego IT w tym: bezpośrednie wsparcie użytkownika IT, podejmowanie i opisywanie zgłoszeń w środowisku wspomagającym proces zarządzania incydentami - SerwisDesk, obsługa zgłoszeń prowadzenie diagnozy i stosowanie znanych rozwiązań, przekazywanie wstępnie zdiagnozowanych problemów na II linię wsparcia, administrowanie obiektami IT w usłudze Active Directory.
 • Prowadzenie całości prac związanych z wyposażaniem stanowisk pracy w sprzęt informatyczny i jego eksploatacją w tym: konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania, utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń IT, administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną.
 • Prowadzenie prac związanych z diagnozowaniem, naprawą, monitorowaniem usług serwisowych oraz sprzętu komputerowego w tym: diagnozowanie usterek sprzętu informatycznego, prowadzenie wewnętrznego serwisu sprzętu informatycznego, w tym m.in.: demontaż i montaż podzespołów, wymiana komponentów, opiniowanie zasadności i proponowanie sposobów napraw, ocena i opis uszkodzeń oraz przygotowanie urządzeń do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie ewidencji w przedmiotowym zakresie.
 • Współudział w prowadzonych pracach związanych z nabywaniem w trybie zamówienia publicznego sprzętu komputerowego w tym: prowadzenie analizy rynku w zakresie zaspakajania potrzeb IT, wynikających z realizacji zadań statutowych Urzędu, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia sprzętu informatycznego, udział w komisjach przetargowych dot. zakupu sprzętu informatycznego, prowadzenie analizy oraz oceny ofert, sporządzanie rekomendacji w obszarze IT dot. wyboru najtrafniejszej oferty.
 • Prowadzenie bazy konfiguracji (CMDB) z wykorzystaniem środowiska informatycznego LOG System w tym: aktualizacja bazy w oparciu o zgłaszane w Service Desk wnioski o przemieszczenia, analiza bazy w zakresie poprawności i aktualności danych, uzupełnianie/usuwanie rekordów bazy o nowe/zlikwidowane obiekty IT, monitowanie użytkowników w zakresie aktualizacji dokumentacji dotyczącej przemieszczania sprzętu IT niezgodnie z procedurami.
 • Prowadzenie prac związanych z zarządzaniem środkiem trwałym obszaru informatycznego w tym: przeprowadzanie analiz, opiniowanie przydatności użytkowania eksploatowanego sprzętu informatycznego, klasyfikacja wyeksploatowanego sprzętu informatycznego w zakresie dalszego użytkowania, zdjęcia ze stanu użytkowania, likwidacji, prowadzenie dokumentacji zużycia w cyklu życia produktu IT, wnioskowanie o wycofanie z eksploatacji obiektu IT, udział w komisjach likwidacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze HelpDesk, pierwszej linii wsparcia informatycznego
 • Język angielski A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Zaawansowana praktyczna wiedza z: klienckich systemów operacyjnych MS Windows 10/11, rozwiązań serwerowych Microsoft w zakresie zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa IT. Wiedza ogólna.
 • Umiejętność: obsługi końcówek klienckich, serwerów pracujących w domenie Windows,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie ITIL, znajomość zagadnień w zakresie administrowania środowiskiem, Active Directory, Hyper-V, SQL, znajomość języków programowania HTML, C#

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Powiatowy Urząd Pracy w Szczeciniet

  zachodniopomorskie / Szczecin

  26-03-2023

  Informatyk

  Staż z FP na 6 miesięcy dla osób bezrobotnych MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU I ZGŁASZANIA KANDYDATÓW: Pl. Żołnierza Polskiego 16 GODZ.PR.: 07:30-16:30 WYMAGANIA ORGANIZATORA: wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), biegła obsługa...

 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztyniet

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  25-03-2023

  Informatyk

  Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) ·...

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiet

  mazowieckie / Płock

  24-03-2023

  Starszy informatyk

  Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz...