Starszy informatyk

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 97646

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,

 • budynek nie jest wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • Przygotowuje założenia, opracowuje dokumentację projektową oraz planuje i koordynuje wdrażanie projektów teleinformatycznych.
 • Administruje, zabezpiecza dane i konfiguruje w języku angielskim urządzenie sieciowe i serwery dostępowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz nadzoruje konfigurację urządzeń dokonywaną przez służby teleinformatyczne w jednostkach podległych KWP w Kielcach.
 • Zarządza, kontroluje i administruje systemem poczty niejawnej OPAL.
 • Nadzoruje, zarządza i administruje Systemem Wspomagania Dowodzenia, koordynuje integrację usług i migrację danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych KWP w Kielcach.
 • Nadzoruje, konfiguruje i administruje System IBM Lotus, konfiguruje ustawienia kont pocztowych, pakietów biurowych.
 • Nadzoruje, zarządza i administruje systemem Zintegrowanego Obiegu Dokumentacji Elektronicznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych, prowadzi szkolenia.
 • Administruje, monitoruje, kontroluje i zarządza serwerami oraz oprogramowaniem antywirusowym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych.
 • Nadzoruje, zarządza, administruje uprawnieniami użytkowników oraz systemem terminali graficznych w Komendzie Wojwódzkiej Policji w Kielcach i jednostkach podległych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania obowiązków informatyka lub administratora sieci teleinformatycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwerami i systemami operacyjnymi Windows, Windows Serwer 2008/2012, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

   COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

   pomorskie / Gdańsk

   18-05-2022

   Global Workday Talent Performance Testing Analyst

   Accountability: Define and implement a long-term strategy and approach to ensure the quality of Global Workday Testing in Talent & Performance functional area during implementation and perform post go live Workday change request /enhancement testing....

   COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

   pomorskie / Gdańsk

   18-05-2022

   Global Workday Absence Testing Analyst

   Accountability: Define and implement a long-term strategy and approach to ensure the quality of Global Workday Testing in Absence functional area during End to End, Regression, Workday Performance and User Acceptance testing. Perform post go live Workday...

   COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP Z O O

   pomorskie / Gdańsk

   18-05-2022

   Global Workday Compensation Testing Manager

   Accountability: Define and implement a long-term strategy and approach to ensure the quality of Global Workday Testing in Compensation functional area during End to End, Regression, Workday Performance and User Acceptance testing. Perform post go live...

  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty pracy

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.t

   mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

   18-05-2022

   Informatyk

   Główne zadania: zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych firmy, w tym administracja, monitorowanie i zarządzanie systemami IT, współpraca z dostawcami usług informatycznych, bieżące wsparcie dla użytkowników lokalnych i w...

  • MDM-DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.t

   wielkopolskie / Poznań

   18-05-2022

   Informatyk

   Wymagamy: znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server, Linux, znajomość środowiska usługi Active Directory, znajomość oprogramowania Microsoft SQL Server, znajomość usług DHCP, DNS, VPN, NAT, VOIP, WIFI, APN, Firewall, minimum...

  • Zoeller Tech Sp. z o.o.t

   pomorskie / Rekowo Górne, k. Redy

   18-05-2022

   Informatyk

   Opis stanowiska: instalacja, konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego i sieciowego inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania diagnozowanie zgłoszonych incydentów oraz samodzielne rozwiązywanie problemów monitorowanie zgłoszeń...