Starszy specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117182

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Administruje i zarządza oprogramowaniem użytkowym w tym specjalistycznym, zainstalowanym na serwerach, m.in.: EZD, system kadrowy/księgowy, AD, portale www.
 • Administruje wybranymi systemami operacyjnymi serwerów i stacjami roboczymi w celu zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu.
 • Wdraża i obsługuje wybrane systemy informatyczne, w tym instaluje systemy i programy komputerowe, reinstaluje oraz aktualizuje w celu zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu.
 • Przeprowadza audyt i administruje w zakresie licencji oprogramowania.
 • Współpracuje przy opracowywaniu kierunków rozwoju teleinformatycznego Urzędu, określa priorytety i przygotowuje strategię informatyzacji GIF, bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych w zakresie wprowadzanych nowych rozwiązań informatycznych oraz rozwoju użytkowanych systemów teleinformatycznych i oprogramowania.
 • Zgłasza potrzeby w zakresie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakupu usług wsparcia i usług serwisowych, przygotowuje dokumentację zakupową oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych i w pracach zespołów powoływanych do przeprowadzania postępowań zakupowych z obszaru informatyki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z administrowaniem systemów informatycznych.
 • Znajomość systemów Microsoft Windows Server, MS SQL, Active Directory.
 • Wiedza w zakresie systemów informatycznych klasy EZD (Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją).
 • Umiejętność konfiguracji i administracji serwerów.
 • Znajomość zagadnień sieci komputerowych LAN.
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów informatycznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW)
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  25-03-2023

  Specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się...

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

  warmińsko-mazurskie / Olsztyn

  25-03-2023

  Informatyk

  Warunki pracy · praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu · kontakt z klientem wewnętrznym · bywają nietypowe godziny pracy (związane np. z koniecznością usunięcia awarii lub prowadzonymi pracami wdrożeniowymi) ·...

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  25-03-2023

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawiet

  mazowieckie / Warszawa

  25-03-2023

  Specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się...

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawiet

  mazowieckie / Warszawa

  25-03-2023

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i...

 • NES Global Talentt

  dolnośląskie / Wrocław

  23-03-2023

  SCADA Specialist

  Your Role: We are looking for a skilled and experienced SCADA Specialist, with great electrical skills, preferably with knowledge about the renewables industry, who can support customers and colleagues in solving advanced SCADA issues....