Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117220

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności
2. obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej) oraz obciążenie
narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym - powyżej 4 godzin dziennie
3. czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
4. możliwa praca w terenie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. praca w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze budynku Komendy, brak windy
2. praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
3. budynek Komendy i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
4. praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • wykonuje zadania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych w urządzeniach, systemach i sieciach teleinformatycznych Komendy Wojewódzkiej PSP i jednostek podległych
 • wykonuje czynności w zakresie administrowania systemami służącymi do zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz działa na rzecz rozwoju tych systemów
 • wykonuje czynności w zakresie analizy logów systemowych i weryfikacji występujących anomalii w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz analizuje otrzymane ostrzeżenia o podatnościach
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendy Głównej PSP w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • udziela pomocy komórkom organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w zakresie stosowania dobrych praktyk ochrony danych
 • współpracuje w zakresie lokalnych zespołów reagowania na incydenty teleinformatyczne z CERT KG PSP oraz CSIRT GOV
 • współdziała z organami administracji na terenie województwa w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • wykonuje czynności w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w zakresie właściwego prowadzenia spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zabezpieczeń sieciowych
 • Znajomość zasad zabezpieczeń technicznych stosowanych w urządzeniach, systemach i sieciach teleinformatycznych
 • Znajomość zasad pracy biurowej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B

  Szpital Medicover

  mazowieckie / Warszawa, al. Jerozolimskie 96

  24-03-2023

  Analityk Danych Biznesowych

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Pozyskiwanie i analizowanie danych oraz na ich podstawie formułowaniu wniosków w zakresie zadanego tematu biznesowego. Przygotowywaniu i opracowywaniu cyklicznych raportów monitorujących kluczowe...

  Foundever

  mazowieckie / Warszawa, Warsaw

  24-03-2023

  Help Desk Specialist z językiem polskim

  Sitel Group jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży dostarczającej rozwiązania z zakresu outsourcingu procesów biznesowych, marketingu cyfrowego, szkoleń i zarządzania talentami, technologii i innowacji, konsultingu i analityki....

  PKO Bank Polski

  mazowieckie / Warszawa

  24-03-2023

  Administrator microsoft

  na czas nieokreślony IT

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawiet

  mazowieckie / Płock

  24-03-2023

  Starszy informatyk

  Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz...

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicacht

  śląskie / Katowice

  23-03-2023

  Technik Informatyk do Działu Informatyki

  Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe (preferowane: informatyczne lub pokrewne), znajomość z zakresu administrowania systemem Windows Serwer, obsługa sprzętu komputerowego (diagnostyka usterek, instalacja oprogramowania, konfiguracja),...

 • Zachodniopomorski OW NFZt

  zachodniopomorskie / Szczecin

  23-03-2023

  Informatyk / Starszy informatyk w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych administrowanie systemem dziedzinowym ZOW NFZ tworzenie i utrzymywanie procedur ciągłości działania systemów IT i prowadzenie dziennika...