Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 117068

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca w terenie oraz nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Budynek wielokondygnacyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta (na parterze), miejsce parkingowe.

 • Obiekt posiada dostosowany podjazd dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym do budynku.

 • W gmachu w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów (z wyłączeniem pierwszej kondygnacji - schody przy wyjściu bocznym).

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Zabezpiecza i przeszukuje urządzenia zawierające dane informatyczne lub systemy informatyczne w zakresie danych przechowywanych w tych urządzeniach/systemach/nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej poczta elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postepowania karnego.
 • Dokonuje analizy i prezentacji zabezpieczonego cyfrowego materiału dowodowego.
 • Współpracuje z organami ochrony porządku prawnego, innymi służbami i instytucjami w zakresie informatyki śledczej, w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości oraz ściganiu sprawców przestępstw.
 • Sporządza i podpisuje karty dowodów elektronicznych w przypadku czynności wykonywanych poza siedzibą jednostki.
 • Podejmuje działania dla zapewnienia realizacji wyznaczonych celów i wykonywanych zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 • Organizuje pracę umożliwiającą prawidłową i terminową realizacje zadań m. in. poprzez korzystanie z wytycznych i procedur nadrzędnych organów i instytucji, kompletuje dokumenty, dokonuje właściwego przechowywania i zabezpieczenia przekazanego sprzętu oraz dokonuje archiwizacji akt zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 • Doskonali formy i metody pracy własnej poprzez prawidłowe jej planowanie oraz samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stale podnosi i aktualizuje wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań poprzez m. in. uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 • Szkoli pracowników i funkcjonariuszy WUCS w Poznaniu w zakresie przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obszaru informatyki śledczej.
 • Wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca w administracji lub służbach mundurowych,
 • Doświadczenie związane z wykonywaniem zadań w laboratorium celnym lub kryminalistycznym,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tłumaczenie opisów technicznych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu informatyki w tym informatyki śledczej,
 • Dokładność i systematyczność,
 • Staranność i asertywność,
 • Umiejętność: przekazywania wiedzy i pracy w zespole,
 • Łatwość w komunikacji.

  Nowy Styl

  podkarpackie / Jasło

  26-03-2023

  Inżynier ds. rozwoju CAD/PLM

  Twój zakres obowiązków: udział w projektach wdrożeniowych dotyczących danych technicznych, mających na celu wdrażanie nowych procesów oraz reorganizację już istniejących prowadzenie szkoleń dla Inżynierów oraz zapewnienie im wsparcia...

  Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź

  26-03-2023

  Service Desk Agent with English and Dutch

  Responsibilities processing reports of technical problems as 1st Line Telephone Customer Service, diagnosing the problems and trying to solve them, forwarding requests to other departments if no other solution is possible, ensuring the quality of...

  Grupa ERBUD

  kujawsko-pomorskie / Ostaszewo (pow. toruński, gm. Łysomice)

  26-03-2023

  Specjalista ds. IT ze znajomością języka niemieckiego

  Twój zakres obowiązków nadzór nad właściwym działaniem systemów i oprogramowania; bieżąca obsługa od strony technicznej i informatycznej klienta wewnętrznego (również niemieckojęzycznego); wsparcie w konserwacji sprzętu i infrastruktury...

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstokut

  podlaskie / Białystok

  06-03-2023

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa; Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu; Eksploatacja systemów informatycznych Policji. Stanowisko pracy usytuowane III piętrze...

 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańskut

  pomorskie / Gdańsk

  05-03-2023

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Utrzymuje w sprawności operacyjnej system ZSRN....

 • Contract Administration Sp. z o.o.t

  mazowieckie / Warszawa

  02-03-2023

  Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji

  Opis stanowiska: Doradztwo i audyty w zakresie wdrażania normy ISO 27001:2013, Nadzór nad zapewnieniem zgodności systemu bezpieczeństwa informacji z normą ISO/IEC 27001 oraz pełnienie roli Pełnomocnika normy ISO27001, Identyfikowanie ryzyk w...