Praca informatyka często zazębia się z grafiką, równie często zdarza się, że informatycy idą w kierunku grafiki, twierdząc, że wiedza ogólna nie zapewni im tak dużych zarobków, jak wyspecjalizowanie się w popularnym obszarze. Jest to bardzo słuszne podejście, ponieważ wiele firm potrzebuje dobrych grafików 3D, którzy właśnie mają informatyczne zaplecze – dzięki temu łatwiej delegować takiej osobie zadania, popełnia ona również nieco mniej pomyłek niż osoba, która zajmuje się grafiką 3D, nie mając zbyt obszernej wiedzy w zakresie ogólnej informatyki.

Praca grafika tworzącego projekty w 3D

Samo tworzenie grafiki 3D to ledwie część zadań na stanowisku grafika opracowującego modele w 3D. Wiąże się to z opracowaniem projektu, stworzeniem szkicu i podstaw teoretycznych, a także z wykonaniem i prezentacją danej rzeczy.  Warto również wspomnieć, że każde zadanie opracowywane jest w ścisłej współpracy z architektem i działem marketingu – o ile takie stanowiska w firmie również istnieją. Częstym współpracownikiem grafika jest również manager projektu, z którym ustalany jest budżet oraz harmonogram prac.

Grafik nigdy nie pracuje całkowicie samodzielnie, toteż odpowiedzialność za całość wykonania projektu nie spoczywa tylko na nim. Może niemal każdy swój ruch i zmianę w projekcie konsultować z wyżej wymienionymi współpracownikami, co znacznie ułatwia pracę i czyni ją znacznie mniej obciążającą psychicznie.