Wymagania na stanowisko informatyka

2

Osoba zainteresowana podjęciem pracy jako informatyk, aby zostać zakwalifikowaną na rozmowę kwalifikacyjną i bezpośrednie spotkanie z pracodawcą, powinna posiadać szereg cech, umiejętności i kwalifikacji, których obecności wymaga większość osób organizujących rekrutację.

Informatyk to zawód związany z dogłębną wiedzą o zasadach działania komputerów, zdobytą podczas studiów wyższych na kierunku informatyki lub pokrewnych. W związku z tym, kandydaci na stanowisko informatyka, informatyk Łódź, powinni posiadać wykształcenie wyższe informatyczne. Informatyk może również posiadać ścisłą specjalizację w systemach komputerowych, inżynierii systemów i oprogramowania, inżynierii oprogramowania systemów sieciowych, bazach danych i inteligentnych systemach informacyjnych, informatyce stosowanej, systemach informatycznych, systemach informacyjnych zarządzania lub systemach i sieciach komputerowych.

Ponadto, każdy kandydat na stanowisko informatyka musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu przynajmniej dobrym, jako, że język angielski jest językiem rządzącym komputerowym i informatycznym światem. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, czyli praktyczna znajomość systemów operacyjnych i serwisów aplikacyjnych. Wśród cech osobowościowych najważniejsze są: umiejętność analitycznego myślenia, zdolność do pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, zdolność do szybkiego uczenia się i zorientowanie na cel.

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu

  dolnośląskie / Wrocław

  27-01-2022

  Starszy informatyk

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze,...

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  wielkopolskie / Poznań

  27-01-2022

  Młodszy informatyk

  Warunki pracy nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w urzędzie dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego niewykluczona praca na wysokości oraz prace związane z...

  Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów

  mazowieckie / Warszawa

  27-01-2022

  Młodszy informatyk

  Warunki pracy - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; - praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych; - budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy; - warunki są dostosowane do...

Więcej ofert pracy