zarobkiBranża IT rokrocznie zalicza duży wzrost w zakresie płac dla swoich pracowników. Związane jest to z rozwojem najnowszych technologii. Wiedza dobrych specjalistów i praca informatyków staje się bezcenna, a przynajmniej tak droga, że warto ją nieco lepiej opłacać.

Wzrost zarobków

W drugiej połowie 2018 roku, branża informatyczna znów zaliczy wzrost płac o około 10%. Prognozowany jest również wzrost w zakresie ewentualnych bonusów. Już w chwili obecnej praca informatyków jest dobrze opłacana – zwykle pensja waha się od około 7 tys. zł. do nawet 10 – 12 tys. zł. Dodatkowy wzrost dochodów będzie tylko większą motywacją do coraz lepszego wykonywania zadań na tymże stanowisku.

Duże zarobki motywują również młode osoby do podjęcia studiów w danej dziedzinie, a z kolei tych, którzy już pracują, zachęca to do pogłębiania swojej wiedzy na takim poziomie, aby w żaden sposób nie wypaść z kręgu najlepszych. W końcu podwyżki w pierwszej kolejności notują najlepsi w branży. Warto więc mając świadomość swoich możliwości na danym stanowisku, rozejrzeć się za płacą, która najbardziej nam odpowiada i co najważniejsze – zapewni nieco wyższe wynagrodzenie niż dotychczasowa.